Certificaten

BIO

Jaarlijkse audit en onaangekondigde bezoeken controleren of de door ons ontvangen BIO producten conform de geldige norm worden behandeld. Nadruk wordt gelegd op scheiding van BIO en niet BIO producten, analyseplan, naspeurbaarheid)

Bekijk certificaat

FCA (Feed Chain Alliance, vroeger good manufacturing practice)

De hoofdproductie bedoeld voor menselijke consumptie heeft dierenvoeder als haar nevenstroom. FCA lastenboek legt nadruk op de veiligheid en de wettelijkheid van het geproduceerde dierenvoeder (aspecten - correcte identificatie en etikettering, conformiteit met de actuele normen omtrent pesticiden residu, zware metalen en microbiologische parameters en de naspeurbaarheid).

Bekijk certificaat
Gids Autocontrole

ACS (Gids Autocontrole G-014, sector Aardappelen, Groenten, Fruit, verwerkende industrie en handel)

Deze wettelijk verplichte norm stelt de eisen vast omtrent de verwerking en de handel van onze groenten. De hoofdpilaren bestaan uit de aspecten voedselveiligheid, wettelijkheid en naspeurbaarheid. De toepassing van de nodige maatregelen om veilig product op de markt te brengen wordt regelmatig gecontroleerd door FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Bekijk certificaat

IFS Food (International Food Standard)

IFS is een algemene voedingsnorm vereist door de retailers, voornamelijk uit Duitse en Franse markt. De eisen vastgelegd in deze norm helpen ons als voedselproducent onze producten op veilige en wettelijke manier te produceren met respect voor de kwaliteitseisen van onze afnemers en de eindconsumenten.

Bekijk certificaat

Contacteer ons nu en ontdek onze passie voor kwaliteitsgroenten!

info@verduyn.be | +32 51 57 00 56
info@verduyn.fr | +33 3 21 73 14 14